Koninklijke BLN-Schuttervaer

Visie/Missie

Een sector zonder visie is stuurloos en blijft stilstaan. En stilstand is achteruitgang.

Bekijk expertsessies

Lees meer

Een heldere visie helpt invulling te geven aan de vraag waarvoor de binnenvaart staat. Wat vindt de sector belangrijk, welke randvoorwaarden spelen een rol en wat willen we uitdragen naar het grote publiek? De missie helpt vervolgens om te bepalen waarvoor we moeten gaan. Als we weten wat belangrijk is, is het veel eenvoudiger om te bepalen welke acties ontplooit moeten worden om die doelstellingen te bereiken.  

Binnenvaartbranchevereniging Koninklijke BLN-Schuttevaer vindt het belangrijk om de juiste dingen goed te doen. Daarom hebben wij het initiatief genomen om met meer dan 100 deelnemers (zowel leden en binnenvaartondernemers als aan de binnenvaart gelieerde partijen) te inventariseren welke gezamenlijke ambities en dromen we kunnen definiëren voor de sector. Ook potentiële bedreigingen zijn in kaart gebracht. Het resultaat is een brede scope richting de toekomst waar draagvlak voor is.

De uitkomsten hiervan vindt u op dit platform. Wij hebben gekozen voor deze vorm omdat we willen voorkomen dat het missie/visiestuk als een papieren tijger onder in een lade belandt. Wat ons betreft horen de speerpunten en targets waar we het gezamenlijk over eens zijn namelijk in het DNA van de sector. Zodat we samen de mouwen op kunnen stropen en aan de slag kunnen met wat er toe doet.

Om samenhang te creeeren zijn de 9 focusgebieden die door de 100 deelnemers als meest belangrijk zijn bestempeld gecategoriseerd. Er is onderscheid gemaakt tussen onderwerpen die binnenvaartondernemers zelf in de hand hebben. Deze zijn te vinden onder het kopje 'Zelf aan het roer’. Belangrijke randvoorwaarden waarvoor ondernemers afhankelijk zijn van externe partijen zijn gebundeld in de categorie 'Alle hens aan dek’. Tot slot vindt u onder de kop 'Van wal steken’ de speerpunten waar Koninklijke BLN-Schuttevaer zich (onder andere) hard voor maakt.

Door de speerpunten voor de binnenvaartsector op deze manier te presenteren, geven we alvast een aanzet voor wat we onder het blokje 'Imago’ beloven. Namelijk; communiceren op een manier en via een stijl die bij de binnenvaart past en die de sector recht doet. Stoer, degelijk, solide, maar toch dynamisch.

Dit platform is the place to go, als u benieuwd bent naar hoe het staat met vergroening, infrastructurele ontwikkelingen, modal shift, arbeidsmarkt, imago etc. Geboekte resultaten of inzicht in processen om te komen tot resultaat zullen we frequent posten op deze website. Wij nodigen u van harte uit om ons te ondersteunen waar mogelijk; zodat we gezamenlijk kunnen bouwen aan het perspectief dat de binnenvaart verdient!